του Απόστολου Χατζηθεοδώρου, Τομεάρχη Πωλήσεων Β. Ελλάδος & Export Manager

Το Καλαμπόκι χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες αζώτου (Ν), φωσφόρου ( P2O5) και καλίου (K2O) και σχετικά μικρές ποσότητες δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων. Σημαντικό ρόλο έχουν τα ιχνοστοιχεία και ειδικά το βόριο και ο ψευδάργυρος. Οποιαδήποτε έλλειψη θρεπτικού στοιχείου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων, οπότε η ποσότητα αλλά και ο χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία.


Η χρήση λιπασμάτων τεχνολογίας NovaTec με σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο στη θρέψη των φυτών είναι σχεδιασμένη για να αξιοποιεί την επένδυση του παραγωγού σε λίπανση στο μέγιστο βαθμό. 

Με τη χρήση των λιπασμάτων NovaTec της COMPO EΧPERT Ελλάς επιτυγχάνονται:

■ Τροφοδοσία της καλλιέργειας με άζωτο στο φυτό τη στιγμή ακριβώς που είναι απαραίτητο για την καλλιέργεια.
■ Αύξηση της διαθεσιμότητας του φωσφόρου και άλλων ιχνοστοιχείων.
■ Μείωση των απωλειών που ζημιώνουν τον παραγωγό, την καλλιέργεια και το περιβάλλον.

Η πρόταση της COMPO EXPERT Ελλάς:

1. για βασική λίπανση:
NovaΤec NP 24-10-0 ή NovaΤec 20-8-10+Β+Ζn ή NovaΤec 24-8-8+B+Zn 

2. εφαρμογή εκκινητή:
Για επιτυχημένη εγκατάσταση της καλλιέργειας Easy Start TE Max BS για εφαρμογή μαζί με τη σπορά.

 3. για τις επιφανειακές αζωτούχες λιπάνσεις:
NovaTec 40 με παρεμποδιστή νιτροποίησης τεχνολογίας NovaTec καθώς και Nexur με τεχνολογία διπλού αναστολέα ουρεάσης. 

4. διαφυλλικές λιπάνσεις: 
H COMPO EXPERT Ελλάς υποστηρίζει την καλλιέργεια με μια πλήρη γκάμα προϊόντων θρέψης για διαφυλλική εφαρμογή: Basfoliar 36 Extra για γρήγορο ξεκίνημα και αντοχή και εφαρμογή με τα ζιζανιοκτόνα. Zitrilon και Basfoliar Zn flo για καλύτερη γονιμοποίηση και ρόκα. Basfoliar Avant Natur για ενδυνάμωση της καλλιέργειας και την αντιμετώπιση των stress.

Basfoliar 36 Extra


Zitrilon 15%

Basfoliar Zn flo

Basfoliar Avant Natur
του Θεόδωρου Χρυσοχόου, Γεωπόνου - Υπεύθυνου Πωλήσεων COMPO EXPERT Ελλάς

Το βαμβάκι χρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες αζώτου (Ν), φωσφόρου (P2O5) και καλίου (Κ2Ο)
ενώ και το μαγνήσιο (MgO) είναι σημαντικό για την καλλιέργεια. Επίσης χρειάζεται και αντιδρά θετικά σε διαφυλλικές εφαρμογές ιχνοστοιχείων όπως το βόριο και ο ψευδάργυρος. Οποιαδήποτε έλλειψη θρεπτικού στοιχείου θα έχει αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων, οπότε η ποσότητα αλλά και ο χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η χρήση των προϊόντων θρέψης τεχνολογίας NovaTec® με σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο, είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να αξιοποιεί την επένδυση του λιπάσματος στο μέγιστο βαθμό. Με τη χρήση των λιπασμάτων NovaTec® της COMPO EXPERT πετυχαίνουμε:

1. Την απόδοση των θρεπτικών στοιχείων και ειδικά του αζώτου στο φυτό τη στιγμή ακριβώς που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια. 
2. Τη μείωση των απωλειών που ζημιώνουν τον παραγωγό, την καλλιέργεια και το περιβάλλον. 
3. Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής.Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ COMPO EXPERT Ελλάς

Για βασική λίπανση:
 NovaΤec® 20-8-10+Β+Zn ή NovaΤec® 1515-15 ή NovaΤec® NP 24-10-0 


Εφαρμογή εκκινητή
Για επιτυχημένη εγκατάσταση καλλιέργειας προτείνουμε Easy Start® TE Max BS για εφαρμογή μαζί με τη σπορά.


Easy Start TE-Max BSΓια τις επιφανειακές αζωτούχες λιπάνσεις NovaTec® 40 με παρεμποδιστή νιτροποίησης τεχνολογίας NovaTec® καθώς και Nexur® με τεχνολογία Limus® δύο παρεμποδιστών ουρεάσης.


Novatec 40
Nexur


Διαφυλλικές εφαρμογές

H COMPO EXPERT Ελλάς υποστηρίζει την καλλιέργεια βάμβακος με μια πλήρη γκάμα προϊόντων θρέψης που χρησιμοποιούνται για διαφυλλική εφαρμογή.

Zitrilon ή Basfoliar Zn Flo: Για καλύτερη γονιμοποίηση.

Nutribor ή Basfoliar B Flo: Για καλύτερη καρπόδεση (περισσότερα χτένια που θα διατηρηθούν).

Basfoliar Avant Natur: Για ενδυνάμωση της καλλιέργειας και την αντιμετώπιση των stress. •

Basfoliar Aktiv: Για τον έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης, πλουσιότερη και πρωιμότερη καρποφορία και αύξηση αριθμού σπόρων ανά καρύδι. σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών στο ριζικό περιβάλλον, εφαρμόζεται και κατά την πρώτη ανάπτυξη. 

Novatec Solub NK 9-0-43 ή Complesal Solub 7 - 12 - 40 + 2MgO + TE ή Basfoliar Naranja 3-12-20: Για την αύξηση του βάρους των καρυδιών. 


Η διαρκής εκπαίδευση αποτελεί δομικό στοιχείο στο DNA του Οργανισμού μας, μιας και EXPERT χωρίς συνεχή εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες δεν νοείται!


Έτσι και φέτος τον περασμένο μήνα στη Γερμανία (Münster, Wolbeck, Krefeld), πραγματοποιήθηκε το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης Στελεχών που κατέχουν τη θέση του Product Manager στις νέες τεχνολογίες, νέα προιόντα , αλλά και πειραματικές εφαρμογές.Στο εκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα, συναντήθηκαν όλοι οι νέοι Product Managers του Compo-Expert Group από πολλές διαφορετικές χώρες του κόσμου επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια παρουσία της εταιρίας. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τη Χιλή, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Κίνα, την Ινδία, τη Μαλαισία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, και φυσικά την Ελλάδα μέσω του κ. Δημήτρη Δρόλια Product Manager/ Demand Creator in Food Chain της Compo-Expert Hellas.Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος΄που έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στο Munster, Γερμανίας οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν απ τους Γερμανούς συναδέλφους τους κκ. Philip, Fark, Selchow, Schneider, Dr. Hunsche και Nienkemper πάνω τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα και τεχνολογίες της εταιρίας καθώς και για τα νέα που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις ειδικά για προϊόντα θρέψης όπως Βιοδιεγέρτες, Ιχνοστοιχεία, Υδατοδιαλυτά και Υγρά προϊόντα καθώς και για NPK λιπάσματα με ειδική αναφορά στα Νέας Τεχνολογίας Βραδέως Αποδέσμευσης λιπάσματα.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή Wolbek στο σύγχρονο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D Centre), που είναι ίσως το μοναδικό τόσο σύγχρονο κέντρο παγκοσμίως ανάμεσα στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θρέψης φυτών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναλύθηκε διεξοδικά η διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων καθώς και αυτή των απαραίτητων δοκιμών με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των νεών χημικών σκευασμάτων.

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο εργοστάσιο παραγωγής κοκκωδών και υγρών λιπασμάτων της Compo-Expert στην περιοχή Krefeld από τον υπεύθυνο παραγωγής κ. Keller, και να δουν από κοντά όλα τα στάδια της παραγωγής καθώς και τους νέους χώρους και μηχανήματα παρασκευής λιπασμάτων της εταιρίας.Θερμές ευχαριστίες στον Dr. Leppin (Head of International PM) καθώς επίσης και τον Dr. Mueller (CMO) για την άρτια διοργάνωση του προγράμματος καθώς επίσης και για την σημαντική αυτή ευκαιρία που δόθηκε σε όλους τους PMs από όλο τον κόσμο να έρθουν πιο κοντά και να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες, τεχνογνωσία και φυσικά εμπειρίες.
Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Υπευθυνότητα) αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), ορίζεται η εφαρμοζόμενη από επιχειρήσεις πολιτική, η οποία αφορά δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα (Εξωτερική Ε.Κ.Ε.), καθώς και σε δράσεις, οι οποίες αφορούν την ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Εσωτερική Ε.Κ.Ε.)” (Hohnen, 2007; CSR 2003).

Η διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού θα πρέπει να εντοπίσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που καθορίζουν αφενός την επιχειρηματική βιωσιμότητα και αφετέρου την αειφόρο ανάπτυξη υιοθετώντας πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για διαφορετικές χώρες, περιφέρειες, κλάδους και κατηγορία οργανισμών, η υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική περιλαμβάνει διαφορετικά αντικείμενα συζήτησης και σημαντικά διαφορετικές προτεραιότητες. Ωστόσο, η κοινή βασική προσέγγιση της ΕΚΕ περιλαμβάνει οργανισμούς που υιοθετούν μια επίσημη, δομημένη προσέγγιση στην αποτίμηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασής τους, κάνοντας βήματα για την βελτίωσή της και δημοσιεύοντας την όλη διαδικασία καθώς και τα αποτελέσματά της. (Hohnen, 2007; CSR 2003) Η υπεύθυνη εταιρική πρακτική εκτείνεται σε τέσσερα βασικά πεδία:

 • Εργασιακός χώρος
 • Πεδίο αγοράς
 • Κοινότητα
 • ΠεριβάλλονΕξωτερική Κοινωνική Ευθύνη (Υπευθυνότητα)

Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά την επέκταση της ευθύνης της εταιρείας στην τοπική κοινότητα και αφορά ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι είναι όχι μόνο οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι αλλά και οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι δημόσιες αρχές και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται με το περιβάλλον. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2001) 366; Porter & Kramer, 2006)

Τοπικές Κοινότητες. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά την ένταξη των εταιρειών στο τοπικό περιβάλλον τους είτε αυτό είναι στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσμο. Οι εταιρείες συνεισφέρουν στις κοινότητές τους παρέχοντας θέσεις εργασίας, μισθούς, κοινωνικές παροχές καθώς και φόρους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες εξαρτώνται από την υγεία, τη σταθερότητα και την ευημερία των κοινοτήτων μέσα στις οποίες λειτουργούν. Επίσης, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ εταιρειών και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντός τους. Ορισμένες βασίζονται σε ένα καθαρό περιβάλλον για την παραγωγή τους ή την προσφορά των υπηρεσιών τους (καθαρός αέρας, καθαρά ύδατα, δρόμοι χωρίς κίνηση).

ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
Η καλλιέργεια του Καλαμποκιού έχει ιδιαίτερη σημασία για την ευρύτερη περιοχή των ΜΟΥΡΙΩΝ
Κιλκίς ανάμεσα απ΄τις δύο πανέμορφες λίμνες Δοιράνης και Κερκίνης και υπό τη σκιά ενός επιβλητικού όρους όπως το Μπέλλες. Το Καλαμπόκι είναι μια πολύ σημαντική καλλιέργεια μιας και έχεις τρεις διαστάσεις:

1. Τροφή για τον Άνθρωπο

2. Τροφή για τα ζώα

3. Παράγοντας αειφορίας για το περιβάλλον, μιας και ανήκει στις καλλιέργειες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε νερό, θρεπτικά στοιχεία αλλά και μηχανικό εξοπλισμό σποράς, συλλογής και επεξεργασίας


Η COMPO EXPERT HELLAS αναγνωρίζοντας την Ευθύνη της απέναντι στην τοπική κοινότητα που ασχολείται με αυτή την πολύ σημαντική καλλιέργεια αλλά και τους συνεργάτες της (EUROAGRO A.E.), υποστηρίζει με τη συμμετοχή της την «ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ» στις 29 & 30 Ιουλίου 2016 που διοργανώνει ο Δήμος Κιλκίς.

Στο stand της COMPO θα βρίσκονται στελέχη της, με σκοπό να αφουγκραστούν τις ανάγκες των ανθρώπων που ασχολούνται με την Καλλιέργεια, αλλά της υπόλοιπης Τοπικής Κοινότητας Πηγές: Wikipedia
«Ροδάκινο του λύκου», «χρυσό μήλο», «φρούτο του πάθους» είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που δόθηκαν κατά καιρούς στον κόκκινο ζουμερό καρπό της τομάτας (solanum lycopersicum). Πλούσια σε βιταμίνη C και Α, μαγνήσιο, μαγγάνιο, λυκοπένιο, κάλιο και σίδηρο, η τομάτα είναι πραγματικός σύμμαχος στη διατήρηση της καλής υγείας του οργανισμού μας.Έχει όμως και...πλάκα! Αρκεί να επισκεφθεί κανείς το «La Tomatina», το ξακουστό αυγουστιάτικο φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο κοντά στην πόλη της Βαλένθια, όπου οι συμμετέχοντες διασκεδάζουν παίζοντας "τοματοπόλεμο"!
 
Η τομάτα στο...εδώλιο;
Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, το ερώτημα εάν η τομάτα είναι φρούτο ή λαχανικά απασχόλησε μέχρι και το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμέ­νων Πολιτειών το 1883 με αφορμή την εφαρμογή ενός φορολογικού νομοσχεδίου
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την καλλιέργεια της τομάτας:

• Φυτό ποώδες ετήσιο, διετές ή πολυετές, είναι το “κηπευτικό” που καλλιεργείται παγκόσμια περισσότερο από όλα τα άλλα τόσο στην ύπαιθρο όσο και στο θερμοκή­πιο. Κατάγεται από το Περού και ανήκει

- όπως η μελιτζάνα, η πιπεριά και η πατάτα
- στην οικογένεια Solanaceae.

• Αναπτύσσεται σε ποικιλία εδαφών και παρά το γεγονός ότι το 70% ή και περισσό­τερο του ενεργού ριζικού της συστήματος είναι σε βάθος έως 20 εκ., η τομάτα προτιμά τα βαθιά, καλά στραγγιζόμενα, πλούσια σε οργανική ουσία με pH από 6,2-6,8.

• Είναι ιδιαίτερα απαιτητικό φυτό σε θρεπτικά στοιχεία με την επάρκεια τους να καθορίζει το ύψος της απόδοσης, την ποιότητα, αλλά και τις αντοχές του.

• Είναι φυτό απαιτητικό σε άζωτο με τις ανάγκες του να αυξάνουν, όχι μόνο όσο αυξάνεται το φυτό και σχηματίζονται οι καρποί, αλλά και κατά την έναρξη της ωρίμανσης. Σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, οι υπερβολές μπορεί να οδηγήσουν

σε μαλακούς με κακό χρωματισμό και υποβαθμισμένη ποιότητα καρπούς (ειδικά στη βιομηχανική τομάτα).

• Τα πιο σημαντικά στοιχεία που καθορί­ζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (γεύση, χρώμα, συνοχή κ.λπ.) είναι το κάλιο και το ασβέστιο (ποσοτικά αλλά και στη μεταξύ τους αναλογία, η οποία όσο πλησιάζουμε προς το καλο­καίρι πρέπει να είναι προς το μέρος του ασβεστίου). Είναι τα στοχεία που “κάνουν τη διαφορά” ειδικά όσο πλησιάζουμε στο στάδιο της ωρίμανσης και της συγκομιδής.

• Φυτό μέτρια ανθεκτικό στην αλατότητα με όρια ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) εδάφους μικρότερη από 2,5 mS/cm. Ωστόσο, στην περίπτωση της βιομηχανι­κής τομάτας με αυξημένη αγωγιμότητα (όχι με άζωτο) μπορούμε προς το τέλος της καλλιέργειας να βελτιώσουμε τους βαθμούς°Βπχ.

• Οι αποδόσεις στην περίπτωση της υπαίθριας ή βιομηχανικής καλλιέργειας κυμαίνονται από 8-10 τόνους, ενώ στην περίπτωση της υδροπονίας μπορούν να ξεπεράσουν και τους 50 τόνους.
 
Δελτίο Θρέψης _ Τομάτα Θερμοκηπίου.pdf
Στην περίπτωση Βασικής Λίπανσης  Θερμοκηπιακής Τομάτας προτείνουμε Κοκκώδες οργανο-ανόργανο λίπασμα (TerraPlus Vita), το οποίο δρά ως εδαφοβελτιωτικό και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο που αυξάνει την ποσότητα σακχάρων και ενισχύει το χρώμα των καρπών. Προτείνουμε επίσης το NovaTec Triplo, ιδανικό για βασικές λιπάνσεις και για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κυρίως σε φώσφορο, κάλιο, άζωτο μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.

Η COMPO προτείνει

https://gr.pinterest.com/pin/343892121521619732/